Обучение за Администратор в хотелиерството и сертификат от Център за професионално обучение

Искате да развиете и доразширите професионалните си умения и компетенции? ЦПО към Интелект КООП ЕООД е Вашият подходящ партньор в подготовката за успеха.
Възползвайте се от предоставеното предложение за професионална квалификация, бъдете конкурентни и разширете професионалните си компетенции!

156,00 лв.
78,00 лв.
Вземи тази оферта
50%

Искате да развиете и доразширите професионалните си умения и компетенции? ЦПО към Интелект КООП ЕООД е Вашият подходящ партньор в подготовката за успеха.

Възползвайте се от предоставеното предложение за професионална квалификация, бъдете конкурентни и разширете професионалните си компетенции!

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА:

  • Онлайн курс: Обучение за Администратор в хотелиерството и сертификат
  • Курсът е теоретичен. Провежда се онлайн
  • Обучението е с продължителност 4 седмици, 8 модула и 1 финален тест
  • Важи за цялата страна
  • За лицата от град Пловдив се осигурява практически занятия в хотел Интелкооп и издаване на допълнително удостоверение за проведена практика

УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА:

  • Можете да закупите неограничен брой ваучери за себе си или за подарък
  • Период на провеждане на курса – 24.02.2017 – 20.12.2017 – целогодишнен курс
  • Валидност на ваучерите за купуване: 31.03.2017
  • След закупуване на ваучер е необходимо да изпратите на email: events@intelcoop.bg следната информация: три имена, телефон за връзка, номер и секретен код на ваучера. До 24 часа от приемането на имейл, клиентът получава подвърждение за включване в обучение и график на предоставяните материали и задания

Обучение Администратор в хотелиерството и сертификат

Център за професионално обучение към Интелект Кооп ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности.

В специалност Организация на обслужването в хотел Вие ще придобиете ключови компетентности за направлението Хотелиерство, комуникативни знания и умения.

Курсът за придобиване на професионална квалификация по професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотел“ включва:

1. Нормативна уредба и Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Установени хотелски стандарти.
3. Организационно-управленска структура на хотела.
4. Терминология в туристическия сектор.
5. Етапи и процедури по приемане, регистриране, настаняване и изпращане на гостите.
6. Нормативни документи и счетоводна отчетност.
7. Информационни системи и технологично оборудване.
8. Културология и етика на обслужване.

След края на обучението ще можете да осъществявате и ръководите цялостната дейност по посрещане, регистриране и настаняване гостите на хотела и да контролирате качеството на предлаганите услуги на рецепция.

Общи условия:

Обучението е с продължителност 4 седмици, 8 модула и 1 финален тест.
Курсът е изцяло онлайн, като материалите се изпращат регулярно по email на български език.
След всеки модул има поставени практически задачи и теоретични въпроси за затвърждаване на знанията.
Обучението завършва с полагане на писмен тест и издаване на удостоверение на успешно издържалите го.

ВАЖНО! Неизползван в срок ваучер се счита за невалиден и сумата по него не се възстановява!

Коментирай

Обект

Deals.bg

Deals.bg е създаден от потребители за потребители, за да Ви предостави най-актуалните и добри оферти във Вашия град.

Местоположение

гр. Пловдив, ул. Константин Нунков 13А
Visit Location

гр. Пловдив, ул. Константин Нунков 13А